Fascinující svět mumií

Už jen do konce červa je možnost navštívit fascinující výstavu Mumie světa, která se koná v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti. Na výstavě návštěvníci uvidí mumie a artefakty, které byli zapůjčeny ze světových muzeí, soukromých sbírek a vědeckých organizací, prostřednictvím kterých je návštěvníkovi přiblížen proces mumifikace a také je seznámen s těmi nejzajímavějšími exempláři, které pocházejí z celého světa. Na ploše 2000 m2 se nachází stovky exponátů, které jsou staré i několik tisíc let.

Víra v posmrtný život sahá téměř až k počátkům lidské existence. Můžeme se s ní setkat napříč všemi náboženstvími. Pro některé kultury byl posmrtný život dokonce daleko důležitější než ten pozemský, a proto bylo nesmírně důležité tělo nebožtíka na tento život náležitě připravit. A právě k tomu byla mumifikace.

Když se řekne mumifikace, každému z nás se pravděpodobně vybaví mumie ze Starověkého Egypta. Ano, tyto mumie jsou pravděpodobně na celém světě nejznámější, ale staří Egypťané nebyli jedinou kulturou, která své nebožtíky mumifikovala. Napříč celým světem můžeme najít starověké kultury, které těla mumifikovaly a připravovaly tak své zemřelé na cestu, která je podle jejich víry v posmrtném životě čekala. Jako příklad můžeme například uvést kmen Inků, který obýval území dnešní Kolumbie, Chile, Bolívie, Ekvádoru, Argentiny a Peru, který byl poměrně zvláštní tím, že k mumifikovaným tělům přivazoval roztodivné náboženské předměty, které měly zemřelému pomoci na jeho posmrtné pouti. První kmen, který začal těla zemřelých mumifikovat, byl kmen Chinchorro, který žil na území Chile a Peru, který toto území obýval přibližně před 7000 lety.

Mumifikace se ovšem nemusí provádět pouze touto cestou. Existuje nespočet zdokumentovaných případů, kdy se našli mumie, které byli vytvořeny přírodní cestou. Několik mumií se našlo v bažinách, které byly stvořeny díky specifickému složení vody a absenci kyslíku. Tato těla byla odvápněna, takže se dala snadno ohýbat. Nejčastějšími vlivy, které jsou zodpovědné za vznik mumií jsou extrémní žár (například při výbuchu sopky) nebo naopak extrémní chlad, extrémní sucho, při kterém dojde k vysušení mumie.

Egyptské mumie, ale samozřejmě nejen ty, se používali k nejrůznějším účelům. Nejčastěji se mumifikovaná těla používala pro studium anatomie, ale také se rozdrcený „mumiový prášek“ používal v lékařství. Na počátku 20. století jsme tento „lék“ mohli nalézt v lékárnách. Lidé věřili, že když mumie vzdoruje zubu času, že i oni užíváním tohoto léku získají dlouhověkost a vitalitu. Mumie byli užívány i pro podporu umění. Malíři často používali barvu, která byla známá jako „mumioidní hnědá“. Na území Egypta se často nalezené mumie rozřezali na jednotlivé části, které pak byly prodávány turistům, kteří do země přijížděli. Také se nezřídka používaly mumie jako pohon lokomotiv.

Proces mumifikování těla byl technologicky i časově velmi náročný. K dokončení celého procesu bylo třeba počkat celých 70 dní. V Egyptě se jeho počátky datují do doby před 5000 lety. Aby se nebožtík mohl vydat na svou posmrtnou pouť, bylo zcela nutné, aby jeho tělo nebylo poškozeno. Nebožtík musel dostat majetek, který ho měl v tomto životě zabezpečit. Tomu se říkalo pohřební výbava. Mumifikace je vlastně proces umělého vysušování těla, aby se zabránilo jeho přirozenému rozkladu. První těla, která procházela procesem mumifikace se pouze natřela pryskyřicí a olejem. Postupem času se tento proces zdokonaloval, a byl stále složitější. Balzamovat svá těla si nechávali pouze ti nejbohatší občané, protože to bylo velmi nákladné. Ostatní obyvatelé se museli spokojit s prostým pohřbem do žhavého písku. Tyto činnosti měli na starosti specializovaní odborníci – balzamovači.

Prvním krokem v procesu balzamování bylo omytí těla. Na omývání se nejčastěji používal palmový olej a následně vonné esence. Ve druhé fázi se z těla vyjmuly všechny orgány, kromě srdce. Tyto orgány byly uloženy do alabastrových nádob, tzv. kanop, které byly ukládány do hrobky společně s tělem. Kanopy byli čtyři – na plíce, žaludek, játra a střeva. Na odstranění mozku byl použit háček, pomocí kterého se mozek dostal ven přes nosní dírky, či oční důlky. Následně bylo tělo na 40 dní ponořeno do natronu, což je obyčejný hydroxid sodný, aby se vysušilo. Po uplynutí této doby zbyly z těla jen kosti a kůže. Otvor, jímž se dostaly ven vnitřnosti se překrylo posvátným amuletem, broukem skarabeem. V poslední fázi bylo tělo zemřelého nazdobeno a uloženo do dřevěné rakve, či kamenné hrobky.

Kromě posvátných kanop s vnitřními orgány se pohřbívaly společně s tělem tzv. vešebty, což jsou malé sošky, které byli popsány zádušními texty, které měly za úkol doprovodit zemřelého na věčnost a zastupovat ho při plnění pracovních povinností na onom světě. Mohly být vyrobeny z modré nebo zelené fajánse (což je druh hrnčířských výrobků nažloutlé nebo načervenalé barvy, které jsou pokryty bílou neprůhlednou glazurou), dřeva, kamene nebo například keramiky.

Tohle všechno a ještě mnohem víc se lze na výstavě dozvědět. Součástí výstavy je také nespočet zajímavých exponátů, které bychom si teď v krátkosti představili.

První místnost této výstavy je věnována mumiím, které vznikly přirozenou cestou. V této části také můžeme obdivovat mumie zvířat, jako jsou například kočka, ryba, zajíc či ještěrka. Nejzajímavějším exemplářem ovšem byla mumie, která byla nalezena v roce 1951 v bažině a v jejímž žaludku se ještě našly zbytky potravy.

Pokud budete pokračovat dále, v dalším sále se nacházejí mumie, které byly pochovávány ve zvláštních košících, do kterých byly vkládány v prenatální poloze (poloha, ve které se nachází dítě v břiše matky). Čeho jsme si u těchto exponátů všimli, bylo, že měly velice dobře zachované nehty i zuby. Takto své mrtvé pohřbívali Inkové, pro které byla smrt velice důležitou součástí života.

Dalším velice zajímavým exponátem byla mumie hraběnky von Holz, která byla nalezena společně s jejím manželem v kryptě hradu Sommersdorf, který se nachází na jihu Německa, nedaleko města Norimberk. Tyto mumie byli objeveny v roce 1806 v podzemní kryptě hradu. Baron von Holz má na sobě stále své nejlepší kožené boty. U hraběnky von Holz bylo provedeno rozsáhlé CT, které zjistilo, že trpěla skoliózou, což je jedna z deformací páteře.

Nepochybně nejzajímavější část výstavy je věnována egyptským mumiím. Zde můžeme vidět mumii muže Nes-Mina, který pracoval jako kněz v chrámu Mina. Jediný exponát, který je uměle vytvořený, je silikonová busta faraona Tutanchamona. Ten vládl Egyptu pouhých 9 let a jeho hrobka byla objevena v roce 1922. Jeho smrt přišla náhle. Pravděpodobně zemřel na infekci, která se mu dostala do těla když byl zraněn. Přesto, že patřil k těm méně významným panovníkům, bohatství, které bylo při vykopávkách nalezeno v jeho hrobce mu vyneslo slávu a jeho jméno se tak dostalo do povědomí nejen egyptologů, ale i široké veřejnosti. To, co se našlo v jeho hrobce, je v současné době vystaveno v muzeu v Káhiře. Jeho sarkofág a vnější rakev jsou stále k vidění v jeho hrobce.

Další místnost je věnována mumiím z Japonska a Číny, a to i přesto, že nálezy mumií v těchto oblastech nebyli příliš časté. Přesto se několik mumií podařilo objevit v poušti Taklamakan, která díky extrémnímu suchu poskytuje ideální podmínky k přírodní mumifikaci. Nejčastěji byla těla nacházena podél obchodních stezek, které tuto oblast protínají. Nejzajímavější je nález mumie markýzy Taj, která byla mumifikována pomocí kyselého roztoku rtuti. V Japonsku byli zase běžné nálezy mumií mnichů.

Zajímavé jsou určitě nálezy mumifikovaných zmenšených hlav, které má na svědomí kmen Švárů, který operoval na území Ekvádoru, Peru a Nového Zélandu. Tyto hlavy byly hlavy nepřátel, kteří byli zabiti v bitvách. Byl jim odstraněn mozek, následně se hlava namáčela, vařila a nechala vysušit. Poté se mohla ozdobit kvítím a dalšími předměty.

Následující místnost je věnována experimentu MUMAB, což je rekonstrukce egyptské mumifikace z roku 1994, kdy bylo tělo od dobrovolného dárce po smrti mumifikováno přesně tak, jak se to dělalo ve Starověkém Egyptě. Výstava pak pokračuje soukromou Burnsovou sbírkou, která primárně sloužila anatomickým účelům. Je zde vystavena také dětská mumie.

Dále je zde možnost vidět mumie, které byly nalezeny v maďarském městečku Vác, který se nachází severně od Budapešti. Tyto mumie byly nalezeny v roce 1994 v kryptě, podobně jako mumie hraběnky von Holz. Zde, v jedné kryptě leželo celkem 265 těl, které zemřely na tuberkulózu, která zde propukla v 18. století. Tyto mumie jsou v současné době zkoumány odborníky z oboru farmacie, kteří se pomocí těchto lidí snaží najít účinný lék proti tuberkulóze.

Poslední místnost je věnována nálezům mumií na území Česka. První nálezy mumií se datují do období renesance, kdy vládl Rudolf II., který se vášnivě zajímal o vědu a také to byl horlivý sběratel čehokoliv. Na našem území se největší sbírka mumií nachází v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, které se nachází v Praze na Betlémském náměstí. Pokud budete někdy mít cestu kolem, můžete zde obdivovat sbírku kancléře Metternicha z Kynžvartu. V polovině 19. století se spolek Lotos zabýval 1. odborným ohledáním mumií, které se nachází ve sbírkách Národního muzea. V období První republiky probíhal výzkum mumií v tehdejším Československu pod vedením pánů J. Mategha a E. Strouhala. Nejnovější průzkum proběhl v Náprstkově muzeu v roce 2009, v jehož sbírkách se v současné době nachází 10 mumií dospělých osob, 1 mumie dítěte, části mumifikovaných těl, zvířecí mumie i nespočet rakví.

Abychom tedy na závěr tuto výstavu nějak zhodnotili, můžeme říct, že výstava byla velmi dobře strukturovaná a návštěvníci se zde dozvědí spoustu informací o slavných, či nějakým způsobem zajímavých nálezech mumií po celém světě, jak proces mumifikace probíhal a jaké se k němu používaly nástroje a spousty a spousty dalších informací. Neméně zajímavé byly pohřební rituály i víra různých starověkých civilizací v posmrtný život. Nejvíce nás ale zaujaly samotné exponáty, které byly mistrovsky zachované. Je opravdu zajímavé, že stáří exponátů je několik tisíc let, ale i přesto stále vypadají, jako by je pohřbily jen několik málo let nazpět. Ke každé vstupence je možno dostat audioprůvodce. V každé místnosti byli viditelně vyznačena čísla, které návštěvníci mohou vyťukat na svých průvodcích a poté se automaticky spustí komentář. Informační panely jsou dvojjazyčné, česky i anglicky, takže se i návštěvníci z jiných zemí neochudí o bezvadný zážitek. Tato výstava rozhodně stojí za návštěvu.

Výstavu je možné navštívit každý den od 9:00 do 20:00. Vstupenky je možné zakoupit na e-mailu vstupenky@jvsgroup.cz nebo telefinicky na čísle 773 257 048 a také prostřednictvím sítě Ticketportál či Ticketart, nebo přímo na místě. Je však třeba mít na paměti, že pokladny se uzavírají už v 18:30. Za vstupné zaplatíte ve všední dny 320 Kč (dospělý), 250 Kč  (studenti a senioři starší 65 let), 200 Kč (děti od 6 do 15 let a ZTP/P), 890 Kč za rodinné vstupné (2 dospělý a maximálně 3 děti).

Pro více informací můžete navštívit oficiální stránky výstavy www.mumiesveta.cz.

Bohužel na výstavě byl přísný zákaz fotografování, proto jsou zde přiloženy fotografie, které jsou oficiálně k dispozici na oficiálním webu výstavy www.mumiesveta.cz.

Only the end of the june is the opportunity to visit the fascinating exhibition „Mummies of the World“, which takes place in Křižík’s pavilions at the Prague Exhibition Grounds. At the exhibition visitors will see mummies and artifacts that have been lent from world museums, private collections and scientific organizations through which the visitor is approached by the mummification process and also acquainted with the most interesting specimens coming from around the world. On the area of ​​2000 square metres there are hundreds of exhibits, which are several thousand years old.

Faith in the afterlife extends almost to the beginnings of human existence. We can meet that across all religions. For some cultures, posthumous life was even more important than the earthly one, and it was therefore extremely important for the corpse of the deceased to properly prepare for this life. And that was the mummification.

When mummification is said, each of us is likely to recall the mummy of Ancient Egypt. Yes, these mummies are probably best known throughout the world, but the old Egyptians were not the only culture that mummified their dead men. Through across the world, we can find ancient cultures that mummified the bodies to prepare their dead for a journey that they expected after their faith in the afterlife. As an example, we can mention the tribe of the Incas, who inhabited the territory of present-day Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, Argentina and Peru, which was quite odd to the mummified bodies binding the divine religious objects that helped the deceased to his posthumous pilgrimage. The first tribe, which began to mummify the bodies of the deceased, was the Chinchorro tribe, who lived in Chile and Peru, which inhabited this area some 7,000 years ago.

However, mummification does not have to be done only in this way. There are countless documented cases of mummies found naturally. Several mummies have been found in swamps that have been created due to the specific composition of water and the absence of oxygen. These bodies were decalcified so they could easily bend. The most common influences that are responsible for the formation of mummies are extreme heat (for example, volcano eruptions) or extreme cold, extreme drought that causes the mummy to dry out.

Egyptian mummies, but of course not only, were used for a variety of purposes. The most commonly used mummified bodies were used to study anatomy, but also the crushed „mummy powder“ was used in medicine. At the beginning of the 20th century, we could find this „cure“ in pharmacies. People believed that when the mummy defies the tooth of time, they also get longevity and vitality by taking this medicine. Mummies were also used to promote art. Painters often used the color known as „mumioid brown“. In the territory of Egypt, the often-found mummies were cut into parts, which were then sold to tourists arriving in the country. Also, mummies were often used to drive locomotives.

The process of mummification of the body was technologically and time-consuming. To finish the entire process, it was necessary to wait for 70 days. In Egypt, its origins date back to 5,000 years ago. In order for a dead man to go to his posthumous pilgrimage, it was absolutely necessary for his body not to be damaged. The ungodly had to get the property to secure him in this life. This was called burial equipment. Mummification is actually the process of artificially drying the body to prevent its natural disintegration. The first bodies that underwent the mummification process were merely painted with resin and oil. Over time, this process has improved, and has become increasingly complex. Only the wealthiest citizens were allowed to embalming their bodies because it was very expensive. The other inhabitants had to settle for a simple burial in the hot sand. These activities were carried out by specialized specialists – embalmers.

The first step in the embalming process was to wash the body. Washing was most commonly used in palm oil and then in fragrance essences. In the second phase, all organs except the heart were removed from the body. These organs were stored in alabaster pots, called cannabis, which were stored in the tomb together with the body. The canopies were four – on the lungs, stomach, liver and intestines. To remove the brain, a hook was used to help the brain get through the nostrils or the eye sockets. Subsequently, the body was immersed in natron for 40 days, which is common sodium hydroxide to be dried. At the end of this time, only the bones and skin remained. The hole through which they came out of the guts was covered with a sacred amulet, a scarab beetle. In the last phase the body of the deceased was decorated and placed in a wooden coffin or stone tombs.

In addition to the sacred cannons with internal organs, they were buried together with the body of the so-called vevesta, which are small statuettes, which were described by the inscriptions that were meant to accompany the deceased for eternity and to represent him in fulfilling his duties in the world. They could have been made of blue or green fajans (a kind of yellowish or reddish pottery that is covered with a white opaque glaze), wood, stone, or an example of ceramics. All this and much more can be learned at the show. Part of the exhibition is also countless interesting exhibits, which we would like to present briefly. The first room of this exhibition is dedicated to mummies born naturally. In this part we can also admire the mummy of animals, such as cat, fish, hare or lizard. The most interesting specimen, however, was the mummy found in the swamp in 1951, and in the stomach of which there were still remnants of food. If you proceed further, in the next room are mummies that were buried in special baskets into which they were placed in the prenatal position (where the baby is in the mother’s abdomen). What we noticed at these exhibits was that they had very well preserved nails and teeth. Their dead buried the Incas, for whom death was a very important part of life. Another very interesting exhibit was the mummy countess von Holz, who was found with her husband in the crypt of Sommersdorf Castle, located in the south of Germany, near the city of Nuremberg. These mummies were discovered in 1806 in the underground crypt of the castle. Baron von Holz is still wearing his best leather boots. Countess von Holz carried out a large CT that found she suffered from scoliosis, which is one of the spinal deformities. Undoubtedly the most interesting part of the exhibition is dedicated to Egyptian mummies. Here we can see the mummy of Nes Mina, who worked as a priest in the Mina Temple. The only exhibit artificially created is the silicon bust of Pharaoh Tutankhamen. He ruled Egypt for only 9 years and his tomb was discovered in 1922. His death came suddenly. He probably died of an infection he got into the body when he was injured. Although he belonged to the less important rulers, the wealth he found during the excavations found him in his tomb, giving him glory, and his name became known not only by Egyptologists but also by the general public. What is found in his tomb is currently exhibited at a museum in Cairo. His sarcophagus and outer coffin are still visible in his tomb.

Another room is dedicated to mums from Japan and China, even though the findings of mummies in these areas were not very common. Nevertheless, several mummies have been discovered in the Taklamakan desert, which, thanks to extreme drought, provides ideal conditions for natural mummification. Most often the bodies were found along the trade routes that intersect this area. The most interesting is the find of mummy of Taj, which was mummified with an acid solution of mercury. In Japan, the finds of mummy monks were common. Interestingly, the finds of the mummified diminished heads, which is responsible for the Strawberry tribe, operated in the territories of Ecuador, Peru and New Zealand. These heads were the heads of the enemy who were killed in the battles. Their brain was removed, then the head soaked, boiled, and let dry. Then she could be adorned with flowers and other objects. The following room is dedicated to the MUMAB experiment, which is the reconstruction of the Egyptian mummification of 1994, when the body from a voluntary donor after death was mummified exactly as it did in ancient Egypt.

The exhibition continues with a private Burns collection that primarily served anatomical purposes. There is also a children’s mummy. There is also the possibility to see the mummies found in the Hungarian town of Vác, located north of Budapest. These mummies were found in 1994 in the crypt, much like the mummy countess von Holz. Here, in one crypt, there were 265 bodies that died of tuberculosis that burst here in the 18th century. These mummies are currently being researched by pharmacy professionals who try to find an effective remedy against tuberculosis with these people.

The last room is dedicated to the findings of mummies in the Czech Republic. The first finds of mummies date back to the Renaissance period, when Rudolph II, who was passionately interested in science, was also a keen collector of anything. In our country, the largest collection of mummies is located in the Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures, which is located in Prague on Bethlehem Square. If you ever have a way around, you can admire the collection of Chancellor Metternich of Kynzvart. In the middle of the 19th century, the Lotos Association dealt with the first professional examination of mummies found in the collections of the National Museum. In the period of the First Republic, mummies were researched in the then Czechoslovakia under the leadership of J. Mategha and E. Strouhal. The latest survey was conducted at the Náprstek Museum in 2009, which currently contains 10 mummies of adults, 1 child mummy, parts of mummified bodies, animal mummies and countless coffins.

So to sum up the exhibition, we can say that the exhibition was very well structured and visitors will learn a lot of information about the famous or somewhat interesting discoveries of mummies all over the world, how the mummification process took place and how the tools were used and lots and lots of other information. No less interesting were funeral rituals and beliefs of various old ones of civilizations in the afterlife. Most of us were fascinated by the exhibits that were masterfully preserved. It is really interesting that the age of the exhibits is several thousand years, but still they still seem to have buried them just a few years back. An audience guide is available for each ticket. Each room has visibly marked numbers that visitors can tap on their guides and then automatically commence a comment. The information panels are bilingual, both Czech and English, so visitors from other countries will not experience a perfect experience. This exhibition is definitely worth a visit.

The exhibition can be visited every day from 9 am to 8 pm. Tickets can be purchased via e-mail at ticket@jvsgroup.cz or by phone at 00420 773 257 048 and Ticketportal or Ticketart, or directly on the place. However, it should be remembered that the cash desks close at 6:30 pm. You will pay for admission on weekdays 320 CZK (adult), 250 CZK (students and seniors over 65 years), 200 CZK (children from 6 to 15 years and ZTP / P), 890 CZK for family admission (2 adults and maximum 3 children ). For more information, visit the official website www.mumiesveta.cz.

 

Share
error: Content is protected !!