Signal festival 2017

Objevte Prahu v novém světle! Ve dnech 12. – 15. října 2017 řada umělců z celého světa rozsvítila naše hlavní město pomocí světelných projekcí na historických budovách. Tyto projekce dali budovám novou perspektivu a rozzářili oči všem malým i velkým návštěvníkům festivalu. Pojďte se s námi podívat jak to letos proběhlo!

Za úspěšným průběhem tohoto festivalu stojí hodiny a hodiny přípravy, plánování, zkoušení a pilování. O to víc pak výsledek stojí za to. Umělci, kteří se ať už opakovaně, nebo jednorázově podílí na tomto festivalu mají za tuto námahu od nás ten největší obdiv, a jen díky nim jsme i letos byli unešeni z toho, co je možné pomocí počítače a pár světel dokázat.

Letošní festival se rozdělil na dvě trasy – na trasu v centru města a na trasu v městské části Vinohrady. My jsme si prošli trasu centrum, kterou jsme zakončili u kostela sv. Ludmily na Vinohradech, kde jsme ve 23 hodin byli svědky promítání všech pěti videomapingů, které zde byli promítány v předchozích letech.

 

Svou pouť po Signal festivalu jsme začali na Kampě, u Tyršova domu. Zde se promítala světelná show s názvem Multiverse, která byla ve 3D. Tuto projekci dostal na starosti Filip Roca, který žije a pracuje v Barceloně, ale jeho rodištěm je Černá Hora. Věnuje se animaci a grafickému designu, a také architektonickým video projekcím a videomapingům, za které byl v roce 2015 oceněn prvním místem soutěži International Mapping Festival v Gironě, nebo v roce 2016 na iMapp v Bukurešti.

Tato instalace se jmenuje Multiverse z toho důvodu, že se celá točí kolem paralelních vesmírů, tedy teorie, že náš vesmír není jediný a kromě něj existují i další, které jsme zatím nenašli. Tyto světy jsou tvořeny vším tím, co známe my – prostor, čas, hmota, energie, fyzikální zákony. Tato instalace je jakýmsi abstraktním putováním po těchto paralelních vesmírech, napříč nekonečným množstvím hmoty, fyzikálními zákony a neznámými krajinami. Na tuto instalaci byl přístup pouze po zakoupení vstupenky spolu s 3D brýlemi.

Na Kampě se ještě nachází jedna instalace, která nese jméno Mecaniques Discursives, která se nachází v Cihelné ulici. Autoři jsou Fred Penelle a Yanick Jacque z vizuálního labelu AntiVJ. Zdi se zmocnila silueta velmi záhadné chiméry, což je nějaký prapodivný stroj, který připomíná experimenty v podivné laboratoři nebo tajemné šifrované zprávy. Tato struktura propojuje jednotlivé součástky jako ozubená kolečka precizního hodinového stroje Každý spoj zde má svůj začátek i cíl, ale všechny dohromady se zamotávají do kombinovaného labyrintu souvislostí. Celý výjev je složen z nespočtu samostatných příběhů, které do sebe zapadají jako nějaký napínavý film. Sledovat ho nicméně není vůbec jednoduché, divák se může každou chvíli ztratit ve spleti grafů a musí tak znovu hledat správný směr. Tato instalace odkazuje ke Gutenbergově době, k vynálezu knihtisku, až k současné digitální současnosti, kterou ovládají big data. Tyto dvě rozdílné epochy mají jedno společné – zásah technologiemi.

Z Kampy jsme pokračovali přes Mánesův most, směrem ke Staroměstskému náměstí. Zde na nás čekala instalace s názvem Beyond. Tento světelný tunel s návštěvníky komunikuje výhradně velmi abstraktním jazykem světla a zvuku. Pohrává si přitom se vztahy mezi prostorem, časem a vnímáním lidí. A i přesto v sobě skrývá ještě něco navíc. Konstrukce dlouhého tunelu s jasně vyznačenými úhlopříčkami umocňuje dojem z hloubky a zkresluje vnímání vzdáleností. Této iluzi rozhodně napomáhají i reproduktory, které jsou umístěné podél celého tunelu. Můžeme říct, že Beyond je tak jakousi studií zrakové i sluchové perspektivy. Diváci budou zahlceni podněty na jejich dva nejdůležitější smysly (sluch a zrak) a bude se sledovat, jak na ně reagují. Návštěvníci by tak měli mít dojem, že se přemisťují z místa na místo, aniž by opustili bezpečí tunelu.

Ze Staroměstského náměstí jsme chtěli navštívit instalaci v zahradách Anežského kláštera, ale odradila nás téměř nehybná fronta, která by nás čekala. Takže jsme pokračovali k instalaci, která se nacházela nedaleko – na náměstí Republiky, s názvem #glass.

Autorem je Tets Ohnari, který má velké zkušenosti se skleněnými objekty, pracuje s křehkostí materiálu i s jeho minimalistickou estetikou. Vztah umělce k dílu Ohnari fascinuje fenomén tvorby uměleckého díla se vším, co to obnáší – vztah umělce k vytvářenému předmětu, jak umělec pracuje a vtiskuje do uměleckého díla své myšlenky, hodnoty.

Poslední naší zastávkou na okruhu v centru byla zastávka v Hybernské ulici s názvem Second Litany. Autory jsou naši sousedé ze Slovenska – Boris Vitázek a Zuzana Sabová.

Modelované tváře jsou rozmístěné do seskupení, která známe z tradičních starokřesťanských obrazů. Uctívání božstev, obřadní kult, různé náboženské skupiny a ceremonie byli součástí naší společnosti už od prvopočátků. I dnes můžeme principy podobného počínání pozorovat v rave kultuře, jejíž atmosféra dává svým účastníkům prostor k tomu, aby se na chvilku zastavili, vydechli a nechali své myšlenky volně plynout. Taneční pohyby se prolínají s modlitbami a nářky starověkých postav. Doprovází je hudební složka v pozvolném rytmu, který celému prožitku dodává téměř meditativní charakter.

Po této instalaci jsme se vydali na Vinohrady, kde jsme chtěli shlédnout všechny instalace (i z minulých ročníků) na průčelí kostela sv. Ludmily na náměstí Míru.

Autorem letošní světelné show je Caryatids Yann Nguema. Aby mohl navodit dojem pohybu desíte tisíc kamenů, věnoval se po celé čtyři roky vývoji svého vlastního softwaru. Tato projekce totiž pracuje s každou z cca 50 tisíc cihel, které jsou na fasádě kostela svaté Ludmily. Tato instalace nesla název Karyatidy, což jsou ženské sochy, které svými hlavami podpírají různé části fasád. Právě tímto prvkem bylo inspirováno množství postav, které připomínají strážce nebo atlanty, kteří vstávají z cihel kostela a pulzující v zajetí futuristické choreografie. Tento videomaping vyniká hlavně mimořádně dobře provedenou technickou stránkou, ale i poetickou stránkou.

 

 

Share

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Content is protected !!